Beryoza Mechatronika logo

Přehled služeb

Tvorba zakázkového softwaru

Na webové platformě pro prezentaci, dotazníky, katalogy, prodej, interní správu, analyzování dat a rozhraní pro ovládání přístrojů.

IT Outsourcing

Správa počítačových sítí, zásobování hardwarem, nasazování nových technologií, školení zaměstnanců, analýzy bezpečnosti a dohledová činnost.

Elektronika na klíč

Návrhy a výroba speciální elektroniky pro laboratoře, výuku, firemní organizaci a automatizaci procesů. Včetně grafického rozhraní pro uživatele.

Technické zařízení budov

Analýza zabezpečení objektů elektronickými bezpečnostními systémy (PZTS) a kamerovými systémy (IP CCTV). Ochrana soukromí, archivace záznamů a právní aspekty.

Počítače a servery

Výroba podnikových serverů, datových úložišť, informačních obrazovek, více-terminálových portálů a jejich nasazení se softwarovou výbavou.

Výzkum a vývoj

Optometrické přístroje, měření 3D snímáním, bezpečnostní detektory, signalizační technika, čipy pro komunikační rozhraní, modulové přístroje, zpracování a ochrana dat, univerzální vstupně/výstupní rozhraní pro PC.

O autorovi

Kontakt

Jan Kuchař
IČ: 88058719
E-mail: jkuchy@centrum.cz
Telefon: +420 608 780 694
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku úřadu městské části Praha 10